Cuma , Kasım 9 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / Konu Anlatımları / 8.Sınıf Konuları (page 10)

8.Sınıf Konuları

BASİT MAKİNELER-I

Basit Makineler Günlük hayatta işlerimizi daha kolay yapmamızı sağlayan aletlere basit makine denir. Özellikleri 1- İş kolaylığı sağlarlar. 2- Kuvvetten kazanç sağlayabilir, ancak aynı oranda yoldan kayıp gerçekleşir. 3- Yoldan kazanç sağlayabilir, ancak aynı oranda kuvvetten kayıp gerçekleşir. 4- Hiç bir basit makinede işten veya enerjiden kazanç sağlanmaz çünkü aynı anda yoldan ve kuvvetten ...

Devamı

BASİT MAKİNALAR-2

BASİT MAKİNALAR  Basit Makineler Yaşamımızı Kolaylaştırır Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir ya da iki parçadan oluşan araçlara basit makineler denir. Basit makineler, iş ya da enerjiden bir kazanç sağlamazlar. Sürtünmeleri ihmal ettiğimizde, basit makineyle yapılan iş, yükün kazandığı enerjiye eşittir. Basit makineler, kuvvetin doğrultusunu, yönünü ya da büyüklüğünü ...

Devamı

KALDIRAÇLAR-3

  Basit  makineler, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasına imkan veren aygıtlarlardır. En basit şekliyle, bir kaldıraç, sabit bir nokta etrafında serbestçe döndürülebilen bir çubuktur ve böyle basit bir makinenin yapabileceği iş dikkate değerdir. Örneğin uygun şartlar altında, bir adam tek başına olarak otomobili kaldırabilir, ki böyle makine olmasaydı, bu iş tamamen ...

Devamı

Hücre Bölünmeleri (Mitoz-Mayoz)

Hücre Bölünmeleri   Mitoz Bölünme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplazma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı, hücre zarı sitoplazmayla çevre arasındaki madde alışverişi yetersiz kalır. Bu durumda hücre büyümeye devam edemez. Hücrenin yaşamını devam ettirebilmesi için bölünmesi ...

Devamı

İNSANDA ÜREME _BÜYÜME_GELİŞME

İnsanlarda Üreme Canlılar, kendilerinden farklı bireyler meydana getirebilirler mi? Bir geyiğin yavrusu kanguru olabilir mi? Bir insan yavrusunun kedi olması mümkün mü? Elbette hepiniz böyle olayların gerçekleşemeyeceğini biliyorsunuz. Bütün canlılar, kendilerine benzer bireyler meydana getirirler. Bu olaya üreme adı verilir. Peki, üreme nasıl gerçekleşir? Tıpkı insanlar gibi çevrenizde gördüğünüz kedi, ...

Devamı

MAYOZ BÖLÜNME

Mayoz bölünme: Eşeyli üreyen canlıların eşey ana (üreme) hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme sonucu genetik olarak birbirinden farklı 4 tane n kromozomlu hücre oluşur. Oluşan hücrelerin n kromozomlu olması sayesinde tür içi kromozom sayısı korunur. Üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirdikten sonra üreme yeteneği kazanırlar. Mayoz bölünme; sprem, yumurta, polen gibi üreme ...

Devamı

HÜCRE BÖLÜNMELERİ-MAYOZ BÖLÜNME

Bir türü diğer türlerden ayıran en temel özellik, kendi türünden yeni bireyleri meydana getirebilme özellikleridir. Meydana gelen bireyler ata canlının genetik açıdan kopyası olabileceği gibi kalıtsal farklılıklara da sahip olabilir. Varyasyon denilen tür içi kalıtsal farklılıkların meydana gelmesini sağlayan iki temel olay vardır. Bunlar mayoz bölünme ve eşeyli üremedir. Mayoz bölünme ile kromozom sayısının yarıya ...

Devamı

EŞEYSİZ ÜREME

EŞEYSİZ ÜREME Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre ...

Devamı

KROMOZOMLARIN YAPISI

KROMOZOMLARIN YAPISI   Kromozom, [(Yunanca, chromos(renk),soma(vücut)] demektir. Canlının sahip olduğu özelliklerin hepsi hücre içerisinde kalıtım maddesi denilen DNA molekülünde bulunur. Bir hücrenin genetik bilgisini taşıyan DNA molekülüne GENOM denir. Ökaryötik hücre genomu büyük bir içerik taşıdıkları için prokaryotik genomdan daha fazla yer kaplar. DNA‘nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu ...

Devamı

EŞEYSİZ ÜREME NEDİR?

Eşeysiz üreme nedir? Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Eşeysiz üremenin özellikleri nelerdir? Eşeysiz Üreme Nedir? Ata canlıdan gamet oluşturmaksızın mitoz bölünme yeni bireylerin oluşmasınaeşeysiz üreme denir. Gamet oluşumu olmadığından döllenme de gerçekleşmez. Eşeysiz Üreme Özellikleri Tek ata canlı vardır. Temelini mitoz bölünme oluşturur. Çeşitlilik sağlanmaz. Değişen çevre şartlarına dayanıksız bireyler oluşur. Kısa ...

Devamı
istanbul escort-