Salı , Kasım 13 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / Konu Anlatımları / 8.Sınıf Konuları / 3. Ünite Konuları: (page 3)

3. Ünite Konuları:

3. Ünite Konuları:

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Elektronların Dizilimi Element atomlarında elektronlar çekirdek etrafında belirli enerji düzeylerinde hareket ederler. Bu enerji düzeylerine yörünge denir. Çekirdek etrafındaki yörüngelerde bulunan elektron sayısı belirlidir. Örneğin 1. yörüngeye en fazla 2 elektron alır.2. yörüngeye en fazla 8 elektron alır.3. yörüngeye ise en fazla 18 elektron alır ve 8 elektron ile kararlı ...

Devamı

ASİT-BAZ-TUZLAR

ASİTLER Suda çözündüğünde ortama hidrojen (H+) iyonlarını veren maddelere asit denir.                                                              HCl ——> H+ + Cl– Hidro klorik asit HNO3 ...

Devamı

KİMYASAL TEPKİMELER-ÇEŞİTLERİ

Kimyasal Tepkime Çeşitleri            :  A) Endotermik (Isı Alan) Tepkimeler :                                    Dışarıdan ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerjiler) alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Endotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) girenler tarafına yazılır. Endotermik tepkimelerde dışarıdan alınan enerji (ısı veya elektrik) bileşikleri oluşturan kimyasal bağları parçalamak içim kullanılır. Bu ...

Devamı

KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEŞTİRME

  Kimyasal Tepkimeler ve Denklem Denkleştirme Renk değişimi, gaz çıkışı, çökelti oluşumu, ısı ve ışık yayılması gibi olaylar bir kimyasal tepkime göstergesi sayılır. Kimyasal tepkime; maddelerin belirli oranlarda bir araya gelerek yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepkimelerde başlangıç maddeleri fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı ürünler oluşturmak üzere yeniden düzenlenirler. Kimyasal tepkimelerde, ...

Devamı

KİMYASAL BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR Atomun yapısını oluşturan elektronlar, çekirdeğin çevresinde-ki enerji bölgelerinde ( yörüngelerde ) dönerler. Bir atomun başka bir atomla birleşebilme yeteneğine o atomun değerliliği adı verilir. Atomların değerliliği, kararlı yapıya geçmek için alması veya vermesi gereken elektronların sayısına bağlıdır.Soy gaz ( asal gaz ) atomlarının  son yörüngelerinde helyumda 2, diğerlerinde ...

Devamı

KİMYASAL BAĞLARI TANIYALIM

KİMYASAL BAĞLAR Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. Helyum, neon, argon gibi soy gazlar başka atomlarla bileşik yapmazlar, doğada tek atom hâlinde bulunur Helyum (He) atomunun tek yörüngesi vardır ve 2 elektronu bulunur. Ne, Ar, Kr  gibi diğer soy gazların ise son yörüngelerinde ...

Devamı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK SİSTEMİ TANIYALIM Periyodik Tablo Elementler benzer özelliklerine göre sınıflandırılırlar.Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde, elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş ve benzer özellikteki elementler alt alta gelmiştir. Periyodik cetvele periyodik tablo ya da periyodik çizelge de denir. Periyodik cetveli oluşturan yatay sıralara periyot ...

Devamı
istanbul escort-