Cumartesi , Kasım 10 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / Konu Anlatımları / 8.Sınıf Konuları / 3. Ünite Konuları: (page 2)

3. Ünite Konuları:

3. Ünite Konuları:

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

        MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Madde: Kütlesi,hacmi ve eylemsizliği bulunan her varlığa madde denir. Hava,su,toprak,kömür,ağaç birer madde örneğidir. Maddeler katı,sıvı,gaz olmak üzere 3 fiziksel halde bulunurlar. İşlenerek belirli şekil kazanmış maddelere cisim denir. Masa ,sandalye ,kalem,defterisıra cisimlere örnektir. Maddeler fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılır. Maddeler saf madde ...

Devamı

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler (Kimyasal Reaksiyonlar) Farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal değişiklikler geçirmeleri ve farklı maddeler oluşturmalarına kimyasal tepkime adı verilir. Kimyasal tepkimelerde atomlar arası bağlar kopar ve farklı atomlar arasında yeni bağlar meydana gelir. Tepkime sırasında atomlar yeni bağlanma biçimleri ile farklı bileşiklerin oluşmasını sağlar. Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri Kimyasal tepkimeler ...

Devamı

ASİTLER-BAZLAR VE ASİT YAĞMURU

Asit nedir – Asit Özelliği Gösteren Maddeler: Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir.(Sulu çözeltiye H iyonu veren maddelerdir.) Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Sulu çözeltilerinin tadı ekşidir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir. Asitlerin Genel Özellikleri 1-                Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2-                Sulu çözeltilerinin tatları ...

Devamı

ASİT-BAZ VE TUZLAR

Asitler ve Bazlar Günlük yaşamda bir çok madde içerisinde yer alan asit ve bazlar sahip oldukları özellikleri ile hayatımızı kolaylaştıran ve faydalalı yönlerinin yanı sıra zararlı etkileride olabilen maddelerdir. Sulu çözeltilere H+ iyonu veren maddelere asit, OH- iyonu veren maddelere de baz denir. 1.Asitler Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturan maddelere ...

Devamı

ELEMENTLER-PERİYODİK TABLO

Madde: Kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı olan varlıklara madde denir. Maddeler, saf madde ve saf olmayan madde olarak iki gruba ayrılır. Saf maddeler grubuna elementler ve bileşikler, saf olmayan maddeler grubuna ise karışımlar girer. Elementler: Aynı cins atomların biraraya gelerek oluşturdukları saf maddelere element denir. Günümüzde 120’ye yakın sayıda element olduğu ...

Devamı

KİMYASAL BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar atomları bağlar ve bileşiklerin oluşmasını sağlar. Kimyasal bağlar atomlardaki artı ve eksi yüklerin birbirini çekmesi sonucu oluşur. Fiziksel bağlar da (moleküller arası etkileşimler) aynı sebeple oluşur. Kimyasal bağlarda çekim gücü daha kuvvetlidir, fiziksel bağlarda daha zayıftır. İki çeşit kimyasal bağ vardır ve bu bağlar şunlardır: İyonik ...

Devamı

ASİT BAZ VE TUZLAR

Asitler, Bazlar ve Tuzların Özellikleri                 Asitler             Sulu çözeltilerine H+ iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Örnek:           Asitlerin Özellikleri 1-   Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2-   Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi). 3-   Turnusol ...

Devamı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Periyodik Tablo Nedir? Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Elementlerden bazıları benzer özellikler gösterebilirken bazıları da farklı özellikler gösterirler. Bilim insanları elementler arasındaki ilişkileri bulmak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır (1860’ların sonuna doğru). Dimitri Mendeleyevve Meyer adlı iki bilim insanı birbirinden bağımsız olarak o güne kadar bulunmuş olan, bilinen 63 elementi ...

Devamı

Bileşiklerin Adlandırılması ve Bileşiklerin Yapısındaki Atom Sayısının Bulunması

Bileşiklerdeki Atom Sayısının Bulunması Bileşiklerdeki elementlerin alt köşesinde yazan sayılar, bileşiği oluşturan elementlerin sayısını verir. Yani o bileşikte kaç tane o elementten bulunduğunu gösterir. Daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örnekleri inceleyelim: Örnek: Al2O3: 2 tane Alüminyum ve 3 tane Oksijen olmak üzere toplam 5 atom içerir. MgBr2: 1 tane Magnezyum ...

Devamı

Suyun Kimyası ve Arıtımı

İçme ve kullanma sularının özellikleri;  Su, kokusuz, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalı  Su, hastalık yapan mikroorganizmalar içermemeli  Suda sağlığa zararlı kimyasallar bulunmamalı  Su, kullanıma uygun sertlik derecesine sahip olmalıdır. ( içme sularında sertlik derecesi ne kadar düşükse su içimi o kadar rahat olur.)  – Sularda fenoller, yağlar gibi suya ...

Devamı
istanbul escort-