Çarşamba , Aralık 12 2018
Son Dakika

5. Ünite Konuları:

5. Ünite Konuları:

5.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

EKOSİSTEMLER TÜR, HABİTAT, POPÜLASYON VE EKOSİSTEM Doğal çevrede yaşayan canlılar, bu canlıların canlı ve cansız çevre ile etkileşimleri ekoloji adı verilen bilim dalı tarafından incelenir. Ekoloji alanında çalışan bilim insanları ekolog adını alır. Ekologlar, canlıları daha iyi anlamak ve tanımlamak amacıyla belirli sınıflandırmalar yapmışlardır. Canlılar ve çevreleriyle etkileşimlerini anlamak için bu kategorileri öğrenelim. Birbiri ile ...

Devamı

EKOSİSTEMLER :

EKOSİSTEMLER : Canlılar yaşadıkları alanlarda tek başlarına bulunmazlar. Canlılar, hem diğer canlılarla hem de cansız varlıklarla sürekli etkileşim halindedirler (ilişki kurarlar). Canlıların diğer canlılarla veya cansız varlıklarla ilişki kurmasının nedeni beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılamak istemeleridir. Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji (çevre bilim) denir. Dünya`da, okyanus dibinde ...

Devamı

İNSAN VE ÇEVRE İLŞKİLERİ

Tür, habitat, popülasyon   Dünya, Güneş’ten aldığı ışık miktarı, sıcaklığı, karada ve sudaki yaşama ortamları ile canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en uygun gezegendir. Bu gezegende bitkiler,hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar belli bir uyum içinde yaşamaktadır. Yeryüzünde bu uyumu bozabilecek unsurların neler olduğunu sayabilir misiniz? Canlılar arasındaki bu dengeyi en çok ...

Devamı

ÜNİTE-5:İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

BİYOÇEŞİTLİLİK BİYOÇEŞİTLİLİĞİN DOĞAL YAŞAM İÇİN ÖNEMİ Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve bunları birbirine bağlayan olayların (süreçlerin) tamamını kapsar. Farklı ekosistemlerin biyoçeşitliliği de farklıdır. Bir ekosistemde ne kadar fazla çeşitte hayvan, bitki, ...

Devamı

CANLILAR VE BESLENME İLİŞKİLERİ

*Ekoloji: →Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Ekolojik birimlerin küçükten-büyüğe doğru sıralanması: **Tür: →Birbirine benzeyen ve çiftleştiklerinde verimli döller veren bireyler topluluğudur. Örnek: İnsan, hamsi balığı, kangal köpeği, Amasya elması, kara çam…Katır ve kurt köpeği tür değildir. Not: →Aynı türdeki canlıların kromozom sayısı aynıdır. ...

Devamı
istanbul escort-