Çarşamba , Ekim 17 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / Dosyalar

Dosyalar

Dosyalar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

  Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar   Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar aşağıdaki tabloda karşılıklı olarak sıralanmıştır.   Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme 1. Bölünme sonunda iki hücre oluşur. 1. Bölünme sonunda dört hücre oluşur. 2. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. 2. Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür. 3. Canlıların yaşamı boyunca ...

Devamı

DÜNYA, GÜNEŞ VE AY

Geçmişte insanlar, Dünya’nın şekli ve Güneş ile ilgili farklı fikirler ortaya atmışlardır. O dönemde uzaya çıkılabilecek ve fotoğraf çekebilecek teknoloji yoktu. Bu nedenle Dünya’nın şeklini anlamak çok zordu. Bazı insanlar, Dünya’nın düz bir tepsi şeklinde olduğuna bazıları da öküzün boynuzunda durduğuna inanıyordu. Bazıları ise Dünya’nın suda yüzen bir ada olduğunu ...

Devamı

CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ   Sizce aşağıda resimde ki canlılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Canlar enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyduğu bu enerjiyi de besinlerden alırlar. Peki canlılar besin ihtiyaçlarını nereden ve nasıl alırlar? CANLILAR VE BESLENME İLİŞKİLERİ Canlıları beslenme şekillerine göre üç gruba ayırabiliriz. BESİN ZİNCİRİ Doğada bir canlı ...

Devamı

EKOSİSTEMLER Canlılar yaşadıkları alanlarda tek başlarına bulunmazlar. Canlılar, hem diğer canlılarla hem de cansız varlıklarla sürekli etkileşim halinde ilişki kurarlar. Canlıların diğer canlılarla veya cansız varlıklarla ilişki kurmasının nedeni beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılamak istemeleridir. Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji (çevre bilim)denir. Canlıların yaşayabildiği, hava, toprak ve sulardan ...

Devamı

Sürati hesaplayalım: Bir cismin durgun haldeki başka bir cisme göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareketli bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Sürati bulabilmemiz için cismin hareketi boyunca aldığı yolu ve cismin bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir. Buna göre, Sürat= Alınan Yol/Geçen zaman   formülü ile hesaplanır ...

Devamı

Üretici, Tüketici ve Ayrıştırıcı Canlılar 25.05.2017 – 08:32 Canlılar arasında belirli bir besin döngüsü vardır. Bu döngünün üç elemanı vardır. Üretici canlılar, tüketici canlılar ve ayrıştırıcı canlılar olmak üzere canlıları üç sınıfa ayırabiliriz. Bu sınıfta olanları ayrıca alt sınıflara da ayırmak mümkündür. Ancak besin ilişkisi açısından canlılar bu üç gruptan ...

Devamı

Maddeler katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunabilirler. Bilim insanları maddenin, katı, sıvı, gaz ve plazma halindeki davranışlarını açıklayabilmek için kinetik teori modelini geliştirdiler. Bu teoriye göre, maddeyi oluşturan çok küçük parçacıklar sürekli hareket halindedir. Birbirine yakın parçacıklar birbirine güçlü çekim kuvveti uygular, parçacıklar bir birlerinden uzaklaştıkça çekim kuvveti zayıflar. ...

Devamı

Maddenin Yapısı ve Atom : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir.• Atom, küre şeklindedir ve merkezinde çekirdek bulunur. • Atom, elektrikli yapıya sahiptir yani içerisinde (+) ve (–) yükler bulunur. • Atom, gözle ya ...

Devamı

Atom: Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit parçalara ayrılmaz. Atomları parçalamak için nükleer yöntemler kullanılır. Atomun yapısında proton, nötron ve elektron olmak üzere üç farklı temel tanecik vardır. Atom çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki bölgeden oluşmakla birlikte çekirdek çok ...

Devamı

      SES NEDİR? Ses atmosferde  canlıların işitme organları tarafından algılanan   periyodik basınç değişimleridir.  Fiziksel boyutta ses, hava katı sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur. Ses bir enerji türüdür.Ses titreşimle oluşur ,titreşimi enerjiye dönüştürür. Sesin kuvvetine gürlük denir. Desibel (db) ile ölçülür.         Ses ...

Devamı
istanbul escort-