MEVSİMLERİN OLUŞUMU

Güneş:

Güneş Dünya’daki yaşamın kaynağı olan orta büyüklükte bir yıldızdır. Samanyolu Galaksisi’nin merkezine 26.000 ışık yılı uzaklıkta yer alır ve yaklaşık 220 km hızla döner. Bu rakam 1.400 yılda bir ışık yılına denk gelir.

Güneş,  Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte olan Güneş tek başına Güneş Sistemi’nin kütlesinin % 99,8’ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş’in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyrukluyıldızlar ve kozmik tozdan oluşur. Günışığı şeklinde Güneş’ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerisindeki hayatın hemen hemen tamamının varolmasını sağlar ve Dünya’nın iklimiyle hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur.
Güneş, sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı, ışık ve radyasyon yayar. Güneş’te yaşanan değişiklik ve aktiviteler Dünya’dan 8 dakika sonra farkedilir.
Güneş Samanyolu merkezi etrafından bir dönüşünü yaklaşık 250 milyon yılda bir tamamlar. Ancak rakamlar zaman zaman yeni hesaplamalarla değişiklik gösterebilir.

ATMOSFER:Atmosferin katmanlarıatmosfer

Yeryüzünü çevreleyen gaz tabakası. Bitki ve hayvanlarla insanların yaşaması atmosferin varlığına. bağlıdır. Dünyanın soğumaya başladığı ilk dönemlerde oluşan atmosfer aynı zamanda deniz ve karaların ortaya çıkmasında öneli bir rol oynamıştır. Atmosferin yere yakın bölümlerinde canlıların yaşamasını sağlayan kimyasal olayların temel ‘maddesi oksijen bulunur.Atmosferin yeryüzü sıcaklığını düzenleyici bir etkisi vardır. Gündüz, güneş ışınlarının yeri fazla ısıtmasını, gece de yeryüzünün çabuk ısı kaybetmesini^ atmosfer önler. Canlı yaşamı için tehlikeli olan morötesi ve kimi radyoaktif ışınlar atmosfer tabakaları tarafından yeryüzeyine ulaşmadan tutulur.

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı

Dünya’nın eksen eğikliğine ve yıllık hareketine bağlı olarak Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Bu durumdan yıl içinde cisimlerin gölge boyları ve yönleri de etkilenir.

Gölge yönleri, yaşanan tarihlere göre dönenceler arasında bazen kuzeye bazen de güneye düşer. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde gölge yönü her zaman kuzeyi, Oğlak Dönencesi’nin güneyinde ise gölge yönü her zaman güneyi gösterir. Örneğin 21 Haziran’da Yengeç Dönencesi’nde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Buranın güneyindeki yerlerde gölge yönü güney, kuzeyindeki yerlerde ise gölge yönü kuzeydedir (Görsel 1.55.).

21 Aralık’ta ise Oğlak Dönencesi’nde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Buranın güneyindeki yerlerde gölge yönü güney, kuzeyindeki yerlerde ise gölge yönü kuzeydedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir