Çarşamba , Ekim 17 2018
Son Dakika

Hücre, canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.


Hücre nedir?

Tanım
Hücre, canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.

Hooke
Robert Hooke, incelediği mantar parçasının bitişik bölümlerden oluştuğunu görmüş ve 1665 yılında yayınladığı “Micrographia” adlı kitabında “odacık, göze (ing. cell lat. cellua)”  benzetmesiyle hücre kelimesini literatüre sokmuştur.

Bileşenleri
Hücrenin üç temel bileşeni vardır. Bunlardan hücre zarı ve stoplazma bütün hücrelerde bulurken çekirdek yalnızca gelişmiş hücrelerde bulunur.

Hücre zarı Hücreyi dış ortamdan ayıran seçici geçirgen yapıdır.
Stoplazma Organeller ve çekirdeğin etrafını saran ve hücrenin içini dolduran sıvıdır.
Çekirdek Hücreyi yöneten kısımdır.

hücre

Çeşitleri
Hücreler yapılarına göre ikiye ayrılır.

Prokaryot Bakteriler gibi basit hücre tipidir.
Ökaryot Hayvanlarda olduğu gibi çekirdeğe sahip gelişmiş hücre tipidir.

Organeller, hücredeki özelleşmiş yapılardır. Organel ismi ufak organ anlamında “organcık (organulum)” şeklinde türetilmiştir.


Organel nedir?

Organeller, hücredeki özelleşmiş yapılardır. Organel ismi ufak organ anlamında “organcık (organulum)” şeklinde türetilmiştir.

vücut hücre
iskelet hücre iskeleti
organ organel
vücut-hücre benzetmesi

Organeller sitoplazma sıvısının içinde bulunur. Bütün yaşamsal faaliyetler bu organcıklarda gerçekleşir.

hücre zarı (14); hücre iskeleti (7); çekirdek (1,2); stoplazma (11)
mitokondri (9) enerji üretimi
koful (10) depolama
lizozom (12) (H) sindirim
ribozom (3) protein sentezi
sentrozom (13) (H) hücre bölünmesi
endoplazmik retikulum (5,8) hücre içindeki kanallar
golgi aygıtı (6) salgı üretimi
plastitler (B) Kloroplast, Kromoplast ve Lökoplast.
Örneğin kloroplast fotosentezde etkilidir.
H: Yalnız hayvanlarda, B: Yalnız bitkilerde
organellerin işlevleri

Organeller zarlı yapılarına göre üçe ayrılır. Ribozom ve sentrozom haricindeki diğer organeller bir zara sahiptir. Prokaryot hücrelerde yalnız ribozom organeli bulunur.

zarsız tek zarlı çift zarlı
ribozom, sentrozom endoplazmik redikulum, golgi aygıtı, lizozom, koful mitokondri, plastitler

Check Also

EKOSİSTEMLER Canlılar yaşadıkları alanlarda tek başlarına bulunmazlar. Canlılar, hem diğer canlılarla hem de cansız varlıklarla ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort-