Perşembe , Ekim 18 2018
Son Dakika

Kuvvet, harekete neden olan etkidir.


Kuvvet nedir?

Tanım
Kuvvet hareketi başlatan, hareketin hızını veya yönünü değiştiren ya da cisimlerde şekil değişikliğine neden itme ya da çekme etkileşimidir.

Birim
Kuvvet vektörel büyüklüktür ve birimi SI‘da Newton’dur. Büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.

Temas
Cisimler arasındaki etkileşim temas durumuna göre temas kuvveti ve alan kuvveti olmak üzere iki çeşittir.

Temel kuvvetler
Doğada dört tür temel kuvvet vardır.

Alan etkili dört temel kuvvet vardır: kütle çekim, elektromanyetik, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvet.


Doğada bulunan dört temel kuvvet nedir?

Modern fizik, evrendeki bütün düzenin dört temel kuvvet tarafından sağlandığını ifade etmektedir.

  • kütle çekim kuvveti
  • elektromanyetik kuvvet
  • güçlü nükleer kuvvet
  • zayıf nükleer kuvvet

Alan etkili bu kuvvetler büyük patlamadan ile oluşan atom altı parçacıklarla birlikte ortaya çıkmış ve atomlar (yani madde) bu kuvvetlerin etkisiyle var olabilmiştir.

Kütle çekim kuvveti
Dört kuvvet arasında en zayıf olanıdır. Kütleye sahip iki cisim arasında oluşur. Bu kuvvet  gravitonlar tarafından taşınır.

Elektromanyetik kuvvet
Elektrik yükleri üzerine etkiyen zayıf bir kuvvettir. Bu kuvvet fotonlar tarafından taşınır. Atomları ve molekülleri bir arada tutan, kohezyon ve adezyona neden olan kuvvettir.

Güçlü nükleer kuvvet
Atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların bir arada durmasını sağlayan şiddetli kuvvetdir. Yer çekiminin 1038 katı büyüklüğündedir. Bu kuvvet yalnızca atom altı parçacıklar arasında görülür.

Zayıf nükleer kuvvet
Atom çekirdeklerinin kararsız olmasına, dolayısıyla radyoaktiviteye neden olan kuvvettir.

Mıknatısın demiri çekmesi gibi iki cisim arasında temas gerektirmeksizin oluşabilen kuvvete alan kuvveti denir.


Temas kuvveti ve alan kuvveti ne demektir?

Temas kuvveti
Kuvvetin etki etmesi, cisimlerin temasını gerektiriyorsa bu tür kuvvetlere temas kuvveti denir.

kuvvet örnek
temas gerektiren topa vurmak, rüzgarın yaprağı uçurması, kağıt katlamak, sürtünme kuvveti
temas gerektirmeyen mıknatısın metali çekmesi, yer çekimi, gezegenler arası çekim

Alan kuvveti
İki cisim arasında temas gerektirmeksizin oluşan kuvvete alan kuvveti denir.

  • kütlesel çekim kuvveti
  • elektrostatik kuvvet
  • manyetik kuvvet

Bileşke kuvvet, birden fazla yaptığı toplam etkiyi tek başına yapabilen kuvvettir. Net kuvvet, bir cisme etki eden bütün kuvvetlerin bileşkesidir.


Net kuvvet ve bileşke kuvvet nedir?

Bileşke kuvvet
Birden çok kuvvetin yaptığı toplam etkiyi tek başına yapabilen kuvvettir. Bir cisme aynı doğrultuda birden fazla kuvvet uygulanırsa cisim bileşke kuvvet yönünde hareket eder.

Net kuvvet
Bir cisme birden fazla kuvvet etki ettiğinde her kuvvetle ayrı ayrı ilgilenmek yerine, tek bir kuvvet kullanılır. Bu kuvvet, cisme etkiyen bütün kuvvetlerin yerine geçen net kuvvettir.

Hesaplama
Kuvvet, vektörel büyüklüktür. Yönlü olduğu için net kuvvet hesaplanırken yönlerin dikkate alınması gerekir.

Aynı yöndeki kuvvetler için net kuvvet, kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamına; zıt yöndeki kuvvetler için kuvvetlerin büyüklüklerinin farkına eşittir.


R1 = F1 + F2 , R2 = |F1-F2|

Dengelenmiş kuvvet
Bileşke kuvvetin değeri sıfır olduğunda kuvvetler birbirini dengelemiş olur. Yani, net kuvvetin sıfır olduğu durumda cisimlere etki eden kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler deni

Check Also

EKOSİSTEMLER Canlılar yaşadıkları alanlarda tek başlarına bulunmazlar. Canlılar, hem diğer canlılarla hem de cansız varlıklarla ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort-