Perşembe , Kasım 15 2018
Son Dakika

İnsan ve Çevre İlişkisi

Çevre nedir

İçerisnde yaşadığımız,canlı ve cansız varlıklartan oluşan bütüne (ortama )çevre denir. Canlılar ve cansız maddeler çevreyi oluşturur.
İnsanların ve diğer canlıların çevre içerisinde karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunur.

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için çevreden yararlanır. Beslenme, su, ısınma, barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için çevresinde birtakım değişikliklere neden olur. Bu nedenle doğal kaynaklar azalır, küresel ısınma oluşur, çevre kirlenir.

İnsanlar, içinde yaşadığı çevreyi devamlı olarak değiştirmektedir. Nüfus artışı ve şehirlerin sürekli göç alması sonucu, çarpık kentleşme ortaya çıkmakta, tarım arazileri yok edilerek buralara evler yapılmaktadır. Çarpık kentleşme sonucu, şehirlerde sosyal çöküntü ve kargaşa çıkmakta, tarım arazilerinin yok olması ile ilerde çocuklarımızın meyve ve sebze yetiştireceği topraklar kalmayacaktır.

insan kaynaklı çevre sorunları

Çevre sorunlarının nedenleri:

1- Göçler ve düzensiz şehirleşme,

2- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,

3- Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,

4- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,

5- Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,

6- Motorlu araçlar ve deniz araçları,

7- Maden, kireç, taş ve kum ocakları,

8- Gübre ve zirai mücadele ilaçları,

9- Atmosferik olaylar ve doğal afetler,

10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,

11-Katı atıklar ve çöp,

12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması,

13-Arazilerin yanlış kullanımı,

14-Kaçak ve aşırı avlanma

15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,

16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.

hava kirliliği nedenleri sonuçları

Doğal çevrenin bozulması kimleri etkiler

Doğal dengedeki bozulma insan yaşamını,olayların oluşumunu ve tarihin akışını önemli bir şekilde etkilemiştir.Buna örnek olarak Hiroşimaya atılan atom bombasını verebiliriz.Hiroşimaya atom bombası atılmadan önce Hiroşima temiz,orada yaşayan sağlıklı insanlar vardı.Fakat Hiroşimaya atom bombası atıldıktan sonra orada yaşayan insanlar ve canlılar kanser olmuş,mevsimler değişmiş kısacası doğanın dengesi bozulmuştur.Bu nedenle Hiroşimaya atılan atom bombası tarihe geçmiştir.

Doğanın dengesinin bozulması bölgenin coğrafyasını ve iklimini değiştirir.Bölgenin coğrafyasının ve ikliminin değişmesi canlı türünün azalmasına ve biyolojik dengenin bozulmasına sebep olur.Bir bölgenin ikliminin değişmesi bitki örtüsünü de etkiler.Bitki örtüsü azaldığı zaman erozyon ve toprak kayıpları meydana gelir.Doğanın dengesinin bozulması canlıların beslenme sorunu yaşamasını sağlar ve enerji kıtlığı başlar.Besin zinciri halkasını oluşturan canlılar bu nedenle olumsuz etkilenirler.

Çevre Kirliliğinin İnsan Üzerindeki Etkileri:

 • Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor. Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor.
 • Sulara karışan bakteri, virüs ve çeşitli kimyasal yapılar insan vücuduna girerek her çeşit hastalığa yol açabilmektedir.
 • Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözlenir.
 • Kirlilik çeşitleri

  Su Kirliliği

 • çevre kirlilik çeşitleri ile ilgili görsel sonucu
 •  

  Çevremizde kirlenmeden en çabuk, en kolay ve çok etkilenen sudur. Çünkü her türlü kirlilik suyla temizlenmektedir.

  ✓ Fabrika atıkları,

  ✓ Deniz taşıtlarından çıkan yanmış yağlar ve mazot,

  ✓ İlaç ve kağıt fabrikalarından çıkan kimyasal maddeler,

  ✓ Tarım ilaçları ve gübreler,

  ✓ Bulaşık deterjanları,

  ✓ Hayvansal ve evsel atıklar, tarım suları su kaynaklarını kirletmektedir.

  İnsanların kullandığı su kaynaklarının kirlenmesi hastalıkları arttırmaktadır. Su kaynaklarımız olan denizler, akarsular ve gölleri kirletirsek ekonomik kayıplar yaşarız (Balıkçılık, turizm, gibi).

 • Coastal pollution
 •  

  toprak-kirliligiToprak Kirliliği

  Üzerinde tarım yaptığımız, sanayide ham madde olarak kullandığımız toprak, canlı yaşamı için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır.

  ✓ Deterjanlar, kimyasal gübreler,

  ✓ Klorlu ve civalı tarım ilaçlan,

  ✓ Sanayi atıkları ve nükleer sızıntılar,

  ✓ Madenler işlenirken meydana gelen zararlı atıklar,

  ✓ Kimyasal maddeler toprağı kirletir.                                                                                                                                                                              çevre kirlilik çeşitleri ile ilgili görsel sonucu

  Toprağa karışan bazı katı atıklar çok uzun süreli olarak toprak yüzeyinde kalırken bazıları daha kısa sürede ayrışıp yok olmaktadır.

  Plastik şişeler 1.000 yıl
  Piller 100 yıl
  Alüminyum kutular 10-100 yıl
  Sakız 5 yıl
  Kağıt 2-5 ay
  Cam şişe 4.000 yıl
  Plastik torbalar 10-20 yıl
  Plastik kaplı süt kutuları 5 yıl
  Portakal kabuğu 6 ay

  doğada kalmaktadır.

  Bu maddelerden bazılarının geri dönüşümde kullanılması çevredeki kirliliği yavaşlatacaktır (Cam, kağıt, plastik, alüminyum v.b.).

  Hava Kirliliği

 • İnsanların ve hayvanların solunum yaptıkları, bitkilerin fotosentez yaptığı hava canlı yaşamı için büyük öneme sahiptir.

  ✓ Fosil yakıtların yakılması sonucu evlerden fabrika bacalarından ve termik santrallerden çıkan toz ve gazlar,

  ✓ Taşıtların egzozlarından çıkan gazlar,

  ✓ Sprey ve kimyasal maddelerden yayılan gazlar,

  ✓ Orman yangınları ve volkanik patlamalar hava kirliliğine neden olur.

  Orman yangınları ve volkanik patlamalar sonucu oluşan kirliliği doğa kısa sürede temizlerken insan kaynaklı kirliliğe doğa çözüm üretemez olmuştur.

  Hava kirliliğini önlemek ve azaltmak için yenilenebilir olan temiz enerji kaynaklarını kullanmalıyız (Su, Rüzgâr, Güneş, Jeotermal). Fabrika bacalarına filtreler takmalıyız.

 • çevre kirlilik çeşitleri ile ilgili görsel sonucuçevre kirlilik çeşitleri ile ilgili görsel sonucu
 •  

  ses-kirliligiSes (Gürültü) Kirliliği

  Sanayinin gelişmesi ile kurulan fabrikalarda yüksek ses çıkaran makineler ve yoğun trafik sonucu çıkan gürültü ses kirliliğine neden olmaktadır.

 • ses kirliliği ile ilgili görsel sonucuses kirliliği ile ilgili görsel sonucu
 •  

  Kalıcı Kirlilik

  Plastik kaplar, pet şişeler, cam eşyalar, naylon torbalar, tarım ilaçları, kurşun ve civa gibi kirletilcilerin oluşturduğu kirliliktir. Çevrede çok uzun süre kalırlar.

  Geçici Kirlilik

  Canlı atıklarının neden olduğu kirliliktir, (yemek artıkları, bitki yaprakları, ölmüş organizmalar ve hayvan dışkıları). Kirlettikleri ortamda uzun süre kalmazlar.

  Çevre sorunlarını nasıl çözebiliriz?

  – Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız. Yeşil alanlar arttırılmalı ve orman yangınları önlenmelidir.
  – Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
  – Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
  – Arıtma tesisleri kurulmalıdır.
  – Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
  – Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
  – Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir.
  – Çevre Bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
  – Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.
  – Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi,      jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  – Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
  – Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.
  – Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.
  – Gürültü yapan kuruluşlar şehirlerin dışında kurulmalıdır.                                                                                                                                       • Etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalıdır.
  • Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
  • Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılmalı
  • Sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.
  • Plansız kentleşmeler yerine planlı şehir alanları oluşturulmalıdır.
  • Ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalıdır.
  • Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır.
  • Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
  • Kaliteli yakıtların kullanılması sağlanmalıdır.
  • Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar oluşturulmalıdır.
  • Çevre Ve Orman Bakanlığının kadrosu güçlendirilerek daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
  • Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalıdır.
  • Çevre konusunda yapılacak yatırımlar için teşvik uygulamaları başlatılmalıdır.tema vakfı

 • Çevreyi Korumak için Kurulan Kuruluşlar ve Görevleri

  Çevreyi korumak için bir çok kuruluş hizmet vermektedir. Bunlar dünya çapında ve sadece ülkemizin genelinde görev üstelenenler bulunmaktadır.

  Greenpeace: Yeşil Barış anlamını taşımaktadır. Doğaya karşı yapılan şiddete yönelik eylemleri ile tanıdıklık etmektedir. Basın aracılığı ile dünya çapında kampanyalar yürütüp protestolarda bulunmaktadır. Çevreye karşı yapılan zararlarda baskı amaçlı olarak barışçıl protestoları yönetir.

  WWF: Dünya Doğayı Koruma Vakfı olarak görev yapmaktadır. Evrensel olarak 1961 yılında kurulmuş amacı genişleyen dünyanın doğaya zarar vermesini önlemektir.

  TEMA: Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Çölleşmeye karşı gönüllü çalışanları ile birlikte hizmet vermektedir. Kampanyalar düzenleyip ülke genelinde yeşillendirme çalışmaları sürdürür.

  ÇEKÜL: Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı olarak hizmet vermektedir. Doğal ve kültürel mirasların korunması amaçlı 1990 yılında ülkemizde faaliyete geçmiştir.

  TÇV: Türkiye Çevre Vakfı hepimizin için temiz bir gelecek çalışmalarında bulunan gönüllü insanların bir araya gelerek kurdukları vakıftır. 31 yıldız ülkemizde araştırmalar yapıp konferanslarla birlikte insanları bilgilendirme amaçlı kuruluş.

  ÇEVKOR: Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı 1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri öğretim üyeleri tarafından kurulmuş çevre vakıflarından birisidir. Toplumu bilgilendirip çevreye karşı nasıl davranacaklarını bilmeleri konusunda çalışmalar sürdürmektedir.

  ÇEKÜD: Gönüllüler tarafından 1999 yılında İstanbul’da kurulan görevleri çerçevesinde çevre sorunlarının özgürlüğümüze ve yaşantımıza etkilerini düşünerek çözüm önerilerinde bulunan kuruluştur.

  Diğer çevre kurum ve kuruşları
  TURMEPA (Türkiye Deniz Temiz Derneği)
  TÜDAV (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı)
  TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV)
  TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu)
  Eco-Schools
  Doğa ile Barış
  Doğa Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort-