Cumartesi , Kasım 10 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / Konu Anlatımları / 8.Sınıf Konuları / 3. Ünite Konuları: / Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Periyodik cetvelde, elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş ve benzer özellikteki elementler alt alta gelmiştir. Periyodik cetvele periyodik tablo ya da periyodik çizelge de denir.

Periyodik cetveli oluşturan yatay sıralara periyot adı verilir.
Yatay sıralarda atom numaraları arttıkça, elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir.

Periyodik cetveldeki düşey sütunlara grup denir.
Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterir.

Periyodik cetvelde 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere 16 tane grup vardır.
Periyodik cetvel 18 sütundan oluşur. B gruplarından üç tanesi birden 8B olarak isimlendirilir.

Periyodik cetveldeki ilk sütuna 1A grubu denir. Son sütunu ise 8A grubu oluşturur.
1 A grubu elementlerine alkali metaller adı verilir.
Hidrojen 1 A grubunda olduğu hâlde alkali metaller grubuna girmez.
7 A grubu elementlerine halojenler, 8A grubu elementlerine soy gazlar adı verilir.

Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe ne olur?
• Atom numarası artar.
• Kütle numarası artar
• Elektron sayısı artar.
• Ametallik özellik artar.
• Değerlik elektron sayısı artar.• Atom hacmi (çapı) azalır.
• Metalik özellik azalır
.
Periyodik tabloda yukarıdan aşağıya inildikçe ne olur?
• Atom numarası artar.
• Metalik özellik artar.
• Elektron sayısı artar.
• Atom çapı büyür.
• Kütle numarası artar.
• Ametallik özellik azalır.
• Değerlik elektron sayısı değişmez.
Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşum sürecine Kimyasal tepkime denir
• Bileşikler nötr yapıdadır.• Elektron alış – verişi kimyasal bir olaydır.

• Kimyasal tepkimelerde maddenin iç yapısı değişir.

• Her hangi bir olayda Gaz çıkışı, renk değişimi, ısı ve ışık oluşumu gibi durumlar kimyasal tepkime sonucu oluşur.

• Kimyasal tepkimelerde madde tanecikleri arasındaki bağlar koparken, farklı tanecikler arasında yeni bağlar oluşur.

• Kimyasal tepkimede proton ve nötron sayısı değişmez fakat elektron sayısı değişir.

• Kimyasal tepkimede toplam küttle korunur.

• Kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir.

• Kimyasal tepkimeler denklemlerle gösterilir.

Kimyasal Tepkimede Korunanlar

– Atom cinsi
– Atom sayısı
– Toplam kütle
– Proton ve nötron sayısı
– Toplam elektron sayısı

Kimyasal Tepkimede Korunmayanlar

– Kimyasal özellik
– Fiziksel özellik
– Bir elementin elektron sayısı

Kimyasal denklemler nasıl denkleştirilir?                                                                                                                  

 • Katsayı yazılarak denklem denkleştirilir
• Katsayılar sembuollerin veya formüllerin önüne yazılır.
• Katsayı, önüne yazıldığı bütün atomlar ile çarpılır.
• Oksijen ve hidrojen denkleştirmede en sona bırakılır.                                                                       

 Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir.
Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.                                                                                              Asitlerin özellikleri 
• Tatları ekşidir.
• Cildi tahriş ederler. Mermere zarar verirler.
• Ciltte yanıcı bir his uyandırırlar.
• Sulu çözeltileri elektriği iletir.
• Mavi Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
• Ele kayganlık hissi vermezler.
• Sulu çözeltilerinde Hidrojen iyonu oluştururlar.
• pH değeri 0 – 7 arasındadır.
• Metil oranj damlatıldığında kırmızı renge dönerler
• Fenolfalain damaltıldığında renk değişimi olmaz.
• Bazlarla tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluştururlar.

   Sulu çözeltilerinin tadı ekşidir.

Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.

Asitler mavi turnusol kağıdına kırmızı renk verir.

Asit Özelliği Gösteren Maddeler
• Limon
• Sirke
• Gazlı içecek
• Yoğurt
• Portakal
• Domates
• Nar
• Kahve
• Süt
• Aspirin
• Yağmur suyu
•  Akü sıvısı

Bazı asitler ve bulundukları yerler
Akrilik asit : bazı boyalarda bulunur.
Asetik asit : sirkelerde bulunur.
Asetilsalisilik asit : Aspirin®’de bulunur.
Askorbik asit : C vitamini : turunçgillerde bulunur.
Benzoik asit : hazır meyve sularında bulunur.
Bütirik asit : tereyağında bulunur.
Folik asit : çilekte bulunur.
Formik asit : karıncada bulunur.
Fosforik asit : bazı ilaçlarda bulunur.
Karbonik asit: gazozda bulunur.
Laktik asit : sütte veya yoğurtta bulunur.
Malik asit : elmada bulunur.
Nitrik asit : kezzapta bulunur.
Oleik asit : zeytinyağında bulunur.
Sitrik asit : limonda bulunur.
Tartarik asit: üzümde bulunur.

Hayatımızaki asitler

• Tuz ruhu:
Seyreltilmiş Hidroklarik asittir. (HCl)
Temizlik maddesi olarak kullanılır.

• Zaç Yağı:
Sülfirik asit olarak bilinir.
Akülerde, kuyumculukta ve boya sanayisinde kullanılır.

• Kezzap
Nitrik asit olarak biinir.
Kuyumcular tarafından altına şekil vermek için kullanılır.
Aynı zamanda patlayıcı ve dinamit yapımında kullanılır.

Baz nedir – Baz Özelliği Gösteren Maddeler

Suda iyonlaştıklarında ortama OH- (hidroksit) iyonu ve elektron çifti verebilen maddelere Baz denir.

Bazlar ele kayganlık hissi verir.
Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edici özelliktedir.
Bazlar acı tattadır. Fakat bazı çeşit bazlar zehirlidir. Bu yüzden tadına bakmamak gerekir.

Baz Özelliği Gösteren Maddeler
• Mide ilacı
• Çikolata
• Mayonez
• Kabartma tozu
• Cam silme sıvısı
• Diş macunu
• Sabun
• Çamaşır suyu
• Amonyak
• Bulaşık deterjanı
• Şampuan
• Kül
• Kireç suyu                                                                                                                                                                                                  Bazların Özellikleri
• Tatları acıdır.
• Ele kayganlık hissi verirler.
• Turnusol kağıdını kırmızı renkten mavi renge çevirirler.
• Sudaki çözeltileri elektriği iletir.
• Suda iyonlaşabilirler
• pH değeri 7 – 14 arasındadır.
• Sulu çözeltilere Hidroksit iyonu verirler. (OH -)
• Metil oranj damlatıldığında sarı renge dönerler.
• Fenolftalain damlatıldığında kırmızı renge dönerler.

Hayatımızda Bazlar

Sodyum hidroksit (NaOH) sabun yapımında kullanılır.
Bu yüzden sabun ağzımıza ve gözümüze değdiğinde acı verir. 

YANMA

Yanma için oksijen gerekli olduğundan yanan maddelerin oksijen ile teması kesilince yanma olayı sona erer.
Yanma tepkimesi sonucu ısı açığa çıkar. Bizde ısıyı değişik amaçlar için kullanırız.

Benzin, motorin gibi sıvı yakıtlar araçların motorlarında yakılarak araçların hareketi sağlanır.

Yanma tepkimelerinde oksijen, girenler tarafında olmalıdır.  

Yanma tepkimeleri sayesinde gerçekleşen olaylar:
• Arabaların çalışması
• Roketlerin uzaya fırlatılması
• Yediğimiz besinlerin sindirilmesi
• Demirin paslanması
• Maddelerin çürümesi
• Doğal gazın ve petrolün yanması
• Odunun yanması
• Kömürün yanması
• Kâğıdın yanması
• Suyun oluşması

SULARIN SERTLİĞİ      

Yapısında çok fazla Magnezyum (Mg 2+) ve Kalsiyum (Ca 2+) iyonları içeren sulara sert su denir.
Halk arasında sert suya kireçli suda denir.

Sert suyun özellikleri
• Sert su fazla köpürmez ve çamaşırları grileştirir.
• Sert su temizlik için daha fazla sabun kullanmasına neden olur.
• Sert su laynatıldığında kabın dibinde tortu oluşur.
• Sert suların acımsı hoş olmayan bir tadı vardır.
• Sert suların yapısındaki iyonlar, banyo ve lavaboları sarartır ve tortu oluşturur.
• Sert sular çamaşır makinalarının rezistanslarını kireçlendirir.
• Sert suların çayları bulanık olur.
• Sert suların geçtiği borularda kalsiyum, karbonat ve magnezyum karbonat tuzları birikir. Bu maddeler suyun akışını zorlaştırır.

Sert su iki şekilde yumuşatılır.

• Kaynatma
• İyon değiştirici reçine

Kaynatma:
Sert sular kaynatıldığında sert suyun yapısındaki iyonlar birleşerek tuza dönüşür ve kabın dibine çöker.
Böylece sert su yumuşatılmış olur.                                                                İyon değiştirici reçine
İyon değiştirici reçine yastıkları sudaki Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının suya sertlik vermeyen Na+1 veya K+1 gibi iyonlarla yer değiştirilmesini sağlar.Maden suyu > Musluk suyu > İçme suyu

NOT : 
Reçine yastığı Na+1 iyonlarının tamamı harcandığında kullanılmaz hale gelir.

Metallerin nemli ortamlarda zamanla tahribata uğrayarak aşınmasına Korozyon denir.
Demirin paslanmasında olduğu gibi…

• Altın, platin, nikel ve krom korozyona karşı dayanıklıdır.
• Sodyum, potasyum ve demir gibi metaller ise hızlı biçimde korozyona uğrar.

Metalleri korozyona karşı korumak için alınması gereken önlemler
1. Metallerin yüzeyini boyamak
2. Metalleri nemsiz ve kuru ortamda saklamak
3. Katodik koruma yapılabilir.
• Metalin etrafı bir kurban metal ile kaplanır (Mg-Zn)
• Bu uygulama yer altına gömülen yakıt ve benzeri tanklar, boru hatları, liman iskeleleri ve gemi gövdelerini korumak için yapılır.
4. Metallerin yüzeyini korozyona dayanıklı metallerle kaplamak.
• Demiri Çinko ile kaplama – Galvanizleme
• Metalleri Nikel ile kaplama – Nikelaj
• Metalleri Kromla kaplama – Kromaj
• Demir – Nikel – Krom Alaşımı – Paslanmaz Çelik

Check Also

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Periyodik Tablo: Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgeye periyodik tablo denir. Periyodik tabloda elementlerin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort-