Pazartesi , Aralık 17 2018
Son Dakika

2. Ünite:Kuvvet ve Hareket

Kuvvet nedir?

Cisimleri hareket ettiren, hareket eden cismi durduran, hareket yönünü değiştirebilen, cisimlerin şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvveti göremeyiz, sadece etkilerini hissedebiliriz. Kuvveti defterde, yazı tahtasında gösterebilmek için ok (→) işareti yerleştirilir. Okun uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü gösterir.

Kuvvetin Temel  Özellikleri nelerdir?

Kuvveti belirleyen dört temel özelliği vardır.
1. Uygulama Noktası: Kuvvetin uygulandığı cisimdir.
2. Doğrultusu: Kuvvetin yönü ve zıttı doğrultusunu verir.
3. Yönü: Kuvvetin hangi yönde olduğunu belirtir. Harita üzerinde kullanılan yönlerle aynıdır.
4. Şiddeti(Büyüklüğü): Kuvvetin dinamometre ile ölçülen büyüklüğüdür.

kuvvetin_ozellikleri

 

Kuvvetin gösterilmesi

Kuvvetin gösterilmesi

Kuvvetle yaptığımız işlere örnekler:
▪ Topa vururken,
▪ Kitabı açarken,
▪ Camı kırarken,
▪ Musluğu çevirirken,
▪ Meyveyi soyarken kuvvet uygulanır.

 

Newton nedir?

Kuvvetin birimi Newton‘dur. Kısaca N harfi ile gösterilir.
Gösterilmesi F veya F1 , F2 … şeklindedir. Birden fazla kuvvet varsa 1.kuvvet olduğunu belirtmek için F1, 2.kuvvet olduğunu belirtmek için F2 şeklinde isimlendirilir.

Büyüklük Kuvvet
Sembolü F veya F1, F2
Birimi N (Newton)

 Not: Kuvvet sembolü olarak kullanılan F, İngilizce kuvvet kelimesi olan “Force” kelimesinin baş harfidir.

Dinamometre nedir?

Kuvvet ölçen araca Dinamometre denir. Dinamometre cisimlerin esneme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometre içinde esnek bir yay bulunur. Dinamometredeki yaydaki uzama miktarı dinamometreye asılan cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.
Örnek 10 Newton’luk kuvvet ile 1 cm uzama meydana geldi ise, 20 N’luk kuvvetle 2 cm uzama gerçekleşir.

Ölçülecek kuvvetin büyüklüğüne uygun dinamometre seçilmelidir. Ölçüm aralığı 0-10 N olan dinamometre ile en fazla 10 N’luk kuvvet ölçülebilir.

Dinamometre ile ölçülecek kuvvet büyük ise dinamometrenin kalın (sert) yaydan yapılmalıdır. Ölçülecek kuvvet hassas ölçülmesi için de ince (yumuşak) yay kullanılmalıdır.

 

Dinamometre

Kuvvetin Yönü ve Doğrultusu

Kuvvetin yön, doğrultu, büyüklük ve başlangıç noktası belirtilmelidir.

Yön ve doğrultu aynı değildir. Yön tek, doğrultu çift taraflıdır. Kuzey yön, kuzey-güney ise doğrultudur.

 Dinamometreimagesimages Bileşke Kuvvet nedir?

İki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete Net kuvvet (Bileşke Kuvvet) denir. Bileşke kuvvet R sembolü ile gösterilir.

Bileşke kuvvet nasıl bulunur?

Bileşke Kuvvet

İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Bileşke kuvvet R ile gösterilir

Bileşke kuvvet aşağıdaki bağıntıyla bulunur

Buradaki toplama, kuvvetlerin vektörel toplanmasıdır.

Bileşke kuvveti oluşturan kuvvetlerden her birine bileşenler denir.

ŞEKİL 1                           ŞEKİL 2 
R=F1+F2                   F1 > F2 ise formül  R=F1- F2 ,
F2 >F1 ise formül  R=F2-F1 olur.

Aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi (1.ŞEKİL)

Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken kuvvetler toplanır.
Bileşkenin yönü kuvvetlerin yönüyle aynıdır.  

Aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi (2.ŞEKİL)

Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılır.
Bileşke kuvvetin yönü, büyük kuvvetin yönündedir.

          F1 > F2 ise formül  R= F1- F2 ,
F2 >F1   ise formül  R=F2-F1 olur.

F2 > F1 ise: Bileşkenin yönü büyük kuvvet olan F2’nin yönündedir.

Sabit Süratli Hareket:

Sürat nedir
Bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Sürat ve hız kavramları aynı değildir.
Sürati hesap edebilmek için alınan yolu ve geçen zamanı bilmek gerekir.

Sürat ve hızın farkı nedir?

Sürat ve hızın farkı nedir? Sürat ve hız birbirinden farklıdır.
Hız, birim zamandaki yer değiştirme miktarıdır. Yönü belirtilmelidir.
Sürat, birim zamanda alınan yoldur. Yönü belirtilmez.
Araba saatte 100 kilometre ile gidiyor diyorsak bu sürattir.
Fakat araba batıya doğru saatte 100 kilometre ile gidiyor dersek bu hızdır. Hızın mutlaka yönü belirtilmelidir.

Ölçülen her büyüklüğün mutlaka bir birimle belirtilmesi gerekir.
Alınan yol birimi:  santimetre (cm), metre (m), kilometre (km)
Zaman birimi:   saniye (s), dakika (dk), saat (h) olarak ifade edebiliriz.

Sürat birimi: Alınan yol metre, zaman saniye alınırsa SÜRAT birimi metre/saniye olur.Kısaca m/s olarak gösterilir. Alınan yol kilometre, zaman saat alınırsa Sürat birimi kilometre/saat, kısaca km/h olur.

Eğer sürat hesaplanırken verilen değerler farklı birimlerden ise uzunluk ve zaman çevirimleri yapılır.

Sabit süratli hareket: Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yol almasıdır. Hareket boyunca süratinde bir değişiklik olmaz.

Ortalama sürat: Hareketlinin aldığı tolam yolun, toplam zamana bölünmesiyle bulunur.

 

Check Also

6. SINIF 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

 Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı 6. SINIF 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET SÜRAT(HIZ) Belirli bir ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort-