Çarşamba , Aralık 12 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / 2016 / Eylül

Aylık Arşiv

Ünite 1:VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

Besinler ve Özellikleri  Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi besinlerden sağlarlar. Besin maddelerinin dışarıdan alınarak vücutta kullanılmasına beslenme denir. Tüm canlıları hayatta kalabilmek için beslenmek zorundadır. Yediğimiz besinler, büyüyüp gelişmemizi, yaralarımızın onarılmasını, vücudumuzun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlarlar. Besinleri bitkisel ve hayvansal kaynaklı besinler olmak üzere iki gruba ...

Devamı

MAYOZ BÖLÜNME

Mayoz bölünme: Eşeyli üreyen canlıların eşey ana (üreme) hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme sonucu genetik olarak birbirinden farklı 4 tane n kromozomlu hücre oluşur. Oluşan hücrelerin n kromozomlu olması sayesinde tür içi kromozom sayısı korunur. Üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirdikten sonra üreme yeteneği kazanırlar. Mayoz bölünme; sprem, yumurta, polen gibi üreme ...

Devamı

SİNDİRİM SİSTEMİ

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM       : Büyük moleküllü organik maddelerin enzimler yardımıyla parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine Sindirim denir.     SİNDİRİM Bütün canlılar, yaşamlarını devam ettirebilmek için dışarıdan ya bir besin veya enerji almak zorundadır. Alınan besinler de enerjiye ve yapı maddesine dönüştürülmek zorundadır. SİNDİRİM                        : Büyük moleküllü organik maddelerin ...

Devamı

HÜCRE BÖLÜNMELERİ-MAYOZ BÖLÜNME

Bir türü diğer türlerden ayıran en temel özellik, kendi türünden yeni bireyleri meydana getirebilme özellikleridir. Meydana gelen bireyler ata canlının genetik açıdan kopyası olabileceği gibi kalıtsal farklılıklara da sahip olabilir. Varyasyon denilen tür içi kalıtsal farklılıkların meydana gelmesini sağlayan iki temel olay vardır. Bunlar mayoz bölünme ve eşeyli üremedir. Mayoz bölünme ile kromozom sayısının yarıya ...

Devamı

EŞEYSİZ ÜREME

EŞEYSİZ ÜREME Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre ...

Devamı

KROMOZOMLARIN YAPISI

KROMOZOMLARIN YAPISI   Kromozom, [(Yunanca, chromos(renk),soma(vücut)] demektir. Canlının sahip olduğu özelliklerin hepsi hücre içerisinde kalıtım maddesi denilen DNA molekülünde bulunur. Bir hücrenin genetik bilgisini taşıyan DNA molekülüne GENOM denir. Ökaryötik hücre genomu büyük bir içerik taşıdıkları için prokaryotik genomdan daha fazla yer kaplar. DNA‘nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu ...

Devamı

MAYOZ BÖLÜNME

Animasyon:CANLILARDA ÜREME-PAKET MAYOZ BÖLÜNME NEDİR? Eşeyli üreyen canlılarda, eşey hücrelerinin (gamet) oluşmasını sağlayan bölünme şekline mayoz bölünme denir. ÖZELLİKLERİ Üreme ana hücrelerinde ve spor ana hücrelerinde gerçekleşir. Kromozom sayısının yarıya indiği bölünme şeklidir. Hem homolog kromozomlar, hem de kardeş kromatitler ayrılır. 2n kromozomlu ana hücreden n kromozomlu 4 yeni hücre ...

Devamı

HÜCRE BÖLÜNMESİ (MİTOZ-MAYOZ)

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM MİTOZ BÖLÜNME Animasyon: İki tip hücre bölünmesi vardır. Bunlardan biri de Mitoz Bölünmedir. Bu yazıda mitoz bölünmenin nedenlerini. Mitoz bölünme şekillerini. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünmeyi inceliyoruz. Mitoz Bölünmenin Özellikleri: Mitoz sonucunda bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin DNA yapısı değişmez. ...

Devamı

MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ

TÜRÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN CANLILIK OLAYI (ÜREME)                MİTOZ BÖLÜNME Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen, ataları ortak, benzer canlılar grubuna tür denir. Türler devamlılığını üreme ile sağlar.Canlının kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Bir canlı türünün neslini devam ettirebilmesi için üreme ve ölüm arasındaki dengenin ...

Devamı

BOŞALTIM SİSTEMİ

Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar Vücudumuzdaki organların çalışması sonrasında bazı atık maddeler oluşur. Bu arık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Vücudumuzun çalışması bir makineye benzetilebilir. Örneğin otomobiller çalışmak için yakıta ihtiyaç duyarlar. Egzozlarında içe tükettikleri yakıtın dumanını çıkarırlar. İnsan vücudu yaşamak için dışarıdan yiyecek ve hava alır. Bu maddeler kullanılır ve işe ...

Devamı
istanbul escort-