Çarşamba , Aralık 12 2018
Son Dakika
Ana Sayfa / 2016 / Şubat

Aylık Arşiv

KALITIM-MENDEL YASALARI-KALITSAL HASTALIKLAR

EŞEYLİ ÜREME Eşeyli üreme iki ayrı eşey (cinsiyet) hücresinin biraraya gelmesiyle oluşur. Bitki ve hayvanların çoğunda eşeyli üreme görülür. Tür içi farklılığı sağlar. Dişi üreme hücresi = Yumurta Dişi üreme organı = Yumurtalık (ovaryum) Erkek üreme hücresi = Sperm Erkek üreme organı = Erbezi (testis) Yavru canlının oluşabilmesi için dişi ...

Devamı

MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ

TÜRÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN CANLILIK OLAYI (ÜREME)                MİTOZ BÖLÜNME Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen, ataları ortak, benzer canlılar grubuna tür denir. Türler devamlılığını üreme ile sağlar.Canlının kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Bir canlı türünün neslini devam ettirebilmesi için üreme ve ölüm arasındaki dengenin ...

Devamı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

ERİME ve DONMA  Maddelerin içinde bulunduğu sıcaklığa göre, katı, sıvı ve gaz halinde bulundukları biliniyor. Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek bir halden diğer bir hale geçiş yapabilirler. Maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine hal değiştirme denir.                           ...

Devamı

ISI VE SICAKLIK

Sıcaklık  Bir maddedeki moleküllerin ortalama kinetik enerjisine sıcaklık denir. Maddenin sıcaklığının değişmesi, çevreye ısı vermesi ya da çevreden ısı alması anlamını taşır.Sıcaklık bir ölçüm şeklidir ve miktara bağlı değildir.Termometre ile ölçülür.Birimi santigrat derecedir. Isı  Bir maddedeki moleküllerin toplam kinetik enerjisine ise ısı denir. Isı bir enerji çeşididir ve miktara bağlıdır.Kalorimetre kabı ile ölçülür.Birimi kalori ya da joule’dür. Sıcaklıkları farklı ...

Devamı

SES DALGASI VE SESİN ÖZELLİKLERİ

       MÜZİK ALETLERİNDEKİ SESLER VE SESİN ENERJİSİ   Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin oluşturduğu maddesel (tanecikli) ortamlarda dalga şeklinde yayılabilen enerji türüne ses denir. Ses, maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimlerinden dolayı oluşan bir enerji türüdür. Ses, madde değil bir enerji türüdür. Ses Kaynakları  Çevremizde ses çıkaran çok sayıda varlık vardır. Ses çıkaran bu varlıklara ses kaynağı denir. İnsanlar, hayvanlar, su ...

Devamı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Çevremizdeki pek çok maddeyi ortak kimyasal özelliklerine göre gruplandırabiliriz. Asitler, bazlar ve tuzlar bu gruplardan üçünü oluşturur. Asitler Sulu çözeltilerinde hidrojen (H+) iyonu bulunan maddelere asit denir Asit kelimesi latincede “ekşi” anlamına gelen bir kelimedir. Yani ekşi tat veren maddeler asit özelliğine sahiptir.               Meyve asitleri organik ...

Devamı
istanbul escort-