Salı , Aralık 11 2018
Son Dakika

1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi

Evrenin oluşumu ile ilgili görüşler: Hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren: 1600’lü yıllarda Newton tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüşe göre evren sonsuzdan beri vardır ve şu anki halini koruyarak sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Büyük patlama teorisi(Big Bang): Bu görüş 1927’de Georges Lemaitre tarafından ortaya atılmıştır. Evrenin bir başlangıcı olduğunun ve çok büyük bir ...

Devamı

2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Vücudumuza destek ve şekil veren, dik durmamızı ve hareket etmemizi sağlayan sistemlerdir. İskelet sistemi: Vücuda şekil veren, diklik ve desteklik sağlayan, bazı organları koruyan sert yapılara iskelet denir. İskeletimiz kemik, kıkırdak ve eklemlerden oluşur. Vücudumuzdaki iskelet yaklaşık olarak 206 kemikten oluşmuştur. Kemiklerin yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum ...

Devamı

GÜNEŞ SİSTEMİ

Uzay: Dünya ve diğer gökcisimleri arasında yer alan sonsuz boşluğa verilen isimdir. Evren: Uzay ile birlikte Dünya’yı da kapsayan sonsuz boşluğa verilen isimdir. Gökada (Galaksi): Milyonlarca yıldız, uydular, gezegenler ve bulutsular gökada denen büyük sistemleri oluştururlar. Gökadalar; sarmal, eliptik ve düzensiz şekilde olabilir. Güneş ve Dünya’mızın içinde yer aldığı galaksi, Samanyolu galaksisidir. Samanyolu ...

Devamı

3. Ünite:Kuvvet ve Hareket

Kuvvet: Cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen veya yavaşlatan veya hızlandıran, cismin yönünü ve doğrultusunu değiştirebilen, cisimlerin şeklini değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet adı verilir. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Kuvvet “F” harfi ile gösterilir. Kuvvetin birimi Newton’dur. “N” harfi ile gösterilir. Her kuvvetin büyüklüğü, yönü ve doğrultusu vardır. Kuvvet, yönlendirilmiş doğru ...

Devamı

6. ÜNİTE: İnsan ve Çevre

BİYOÇEŞİTLİLİK Bir bölgedeki tüm canlıların çeşit olarak zenginliğine biyoçeşitlik denir. Bir bölgede yaşayan farklı türdeki canlı sayısı ne kadar fazla ise orada biyoçeşitlilik fazladır. Türkiye’de biyoçeşitlilik: Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, farklı yükseltilere sahip olması, farklı mevsimlerin yaşanması, farklı iklim koşullarına sahip olmasından dolayı ülkemizde çok sayıda farklı tür canlı bulunmaktadır. ...

Devamı

5. ÜNİTE: Işığın Yayılması

IŞIĞIN YAYILMASI Işık: Etrafımızdaki nesneleri, cisimleri, varlıkları görmemizi sağlar. Işık bir enerji türüdür. Işığın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Işık saydam ortamlarda ve boşluktayayılır. Işık kaynağı: Çevresini aydınlatan ve ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Işık kaynağı, doğal ışık kaynağı ve yapay ışık kaynağı olarak ikiye ayrılır. Kendiliğinden etrafına ışık saçan maddelere doğal ışık kaynağı denir. İnsanlar tarafından yapılmaz. Güneş, yıldızlar, ateş böceği ...

Devamı

7. ÜNİTE: Elektrik Devre Elemanları

DEVRE ELEMANLARININ SEMBOLLERLE GÖSTERİMİ VE DEVRE ŞEMALARI Bilim insanları, devre elemanlarının farklı şekillerde çizilmesini engellemek ve tüm dünyada ortak bir dil yaratmak istemiştir. Bunun için lamba, pil, anahtar ve bağlantı kablosu gibi devre elemanlarını temsil eden semboller belirlemişlerdir. Devre elemanlarının semboller ile gösterimi tüm dünyada ortaktır. Bu şekilde herkes tarafından aynı ...

Devamı

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY

Güneş’in yapısı: Güneş’in yapısı gazlardan oluşmuştur. Güneş’in yapısında %71 hidrojen, %26,5 helyum, %2,5 diğer gazlar bulunur. Güneş’te bulunan hidrojen gazları helyum gazına dönüşerek büyük bir enerji açığa çıkarır. Bu enerji ısı ve ışık olarak yayılır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Güneş’in de tıpkı Dünya’nın sahip olduğu gibi katmanlarınınve atmosferinin var olduğu ispatlanmıştır. Güneş’in katmanları içten ...

Devamı

CANLILARI TANIYALIM

Canlıların sınıflandırılması: Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırılmasına canlıların sınıflandırılması denir. Bu sayede doğada bulunan canlıların incelenmesi kolaylaşmış olur. Bilim insanları sınıflandırma işlemlerini yaparken canlıların yapısı, hareket biçimleri, beslenme şekilleri, üreme çeşitleri gibi özellikleri dikkate almaktadırlar. Aristotales canlıları sınıflandıran ilk bilim insanıdır. Canlılar; Misroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak 4 ana guruba ayrılır. Mikroskobik canlıları: ...

Devamı

3. ÜNİTE: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ Kuvvet nedir? Duran cismi hareket ettiren, hareket eden cismi durduran, hareket halindeki cismin yavaşlatabilen veya hızlandırabilen, cisimlerin yönünü ve doğrultusunu değiştiren, cisimlerin şeklini değiştirebilen, cisimleri döndürebilen her türlü etkiye kuvvet denir. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçeriz. Kuvvetin birimi Newton’dur. “N” ile gösterilir. Kuvvet, temas gerektiren kuvvet ve temas gerektirmeyen kuvvet olarak ikiye ayrılır. Temas gerektiren kuvvet, ...

Devamı